Egészségügyi jog

„Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni” szögezi le a Ptk. a szerződésen kívüli károkozás általános alapszabályaként. Ez az általános felelősségi forma számos károkozással kapcsolatos élethelyzetben hívható fel – így az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény. (Eütv.) rendelkezése értelmében az egészségügyi jog területén is.

Az Eütv. rendelkezése szerint az egészségügyi szolgáltatásnyújtás megkezdésének előfeltétele, ha a működési engedély kiadását kezdeményező egészségügyi szakember rendelkezzen az egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítését szolgáló felelősségbiztosítással. Ez a felelősségbiztosítás jelenti a biztosítékot arra, hogy az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személy, amennyiben őt kár éri, kárai megtérítésére megfelelő kielégítést kereshessen az egészségügyi szolgáltatóval szemben.

Irodánk vállalja Ügyfeleink teljeskörű képviseletét az őket az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során ért károk megtérítésére irányuló eljárásokban. Irodánk ezen tevékenysége rendkívül széles kört ölel fel, hiszen nem csupán az ún. orvosi műhibák esetén kereshető kompenzáció; amennyiben az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele közben bármilyen káresemény éri az igénybe vevő személyt, ő minden esetben joggal kereshet kielégítést kárai orvoslására a szolgáltatóval szemben. Így példának okáért, amennyiben az orvosi ápolószemélyzet nem megfelelő eljárása sérti a beteg egészségügyi jogait – így akár az emberi méltósághoz, megfelelő tájékoztatáshoz vagy önrendelkezéshez való jogokat – vagy amennyiben eljárásuk sérti a gondos eljárás általános alapelvi követelményét, abban az esetben ugyanúgy jogos kárigény érvényesíthető az egészségügyi szolgáltatóval szemben, akárcsak egy nem megfelelően elvégzett műtéti beavatkozás okán.

Az egészségügyi joggal kapcsolatos eljárások speciális jogi szaktudást igényelnek, mely Irodánk esetében teljes mértékben rendelkezésre áll. Hosszú évek tapasztalata segíti munkánkat, melybe beletartozik a peren kívüli egyezségek megkötése is, hiszen a fenntartónak és főleg ügyfeleinknek egyaránt eminens érdeke, hogy az eljárás mielőbb lezárásra kerülhessen, elkerülendő az időmúlást, és meggyorsítva a mielőbbi kárenyhítést.

Lépjen velünk kapcsolatba egészségügyi jogi ügyekben is!